Seni Budaya Archives

  • Seni Budaya

    “Kesambat”, Gotong Royongnya Warga Kebasen

    “Ji-ro-lu...!!!” (satu-dua-tiga). Salah seorang dari mereka memberi aba-aba supaya bebarengan mengangkat kerangka rumah dan rangken (kerangka atap). Tidak lama kemudian suara tak-tek-tok palu berbenturan dengan paku terdengar di rumah yang baru berdiri itu. Ada juga yang menganyam bambu ...